Zakres działania i kompetencje

Kompetencje Komendanta Powiatowego Policji

 1. Komendą kieruje Komendant przy pomocy I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji, kierowników komórek organizacyjnych Komendy, zwanych dalej „kierownikiem” oraz bezpośrednio podległych mu policjantów i pracowników.
 2. Komendant może upoważnić poszczególnych policjantów i pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji i do współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w określonym zakresie.
 3. Komendant może powoływać stałe lub doraźne nieetatowe zespoły lub komisje i wyznaczać policjantów lub pracowników odpowiedzialnych za koordynację pracy w tych zespołach lub komisjach.

Komendant sprawuje bezpośredni nadzór nad:

 1. Wydziałem Prewencji;
 2. Wydziałem Ruchu Drogowego;
 3. Zespołem Prezydialnym, Kadr i Szkolenia;
 4. Zespołem Administracyjno – Gospodarczym;
 5. Zespołem do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
 6. Jedoosobowym Stanowiskiem ds. Prasowo - Informacyjnych
 7. Zespołem Łączności i Informatyki.

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji sprawuje bezpośredni nadzór nad:

 1. Wydziałem Kryminalnym;
 2. Posterunkiem Policji w Brańsku.

Metryczka

Data publikacji 22.09.2016
Data modyfikacji 22.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Panasiuk
Osoba udostępniająca informację:
Anna Panasiuk KPP Bielsk Podlaski
Osoba modyfikująca informację:
Anna Panasiuk
do góry