Status prawny KPP w Bielsku Podlaskim reguluje: - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny KPP w Bielsku Podlaskim reguluje:

 1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst ujednolicony)
 2. Zarządzenie Nr 191 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
 3. Zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
 4. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim z dnia 1 października 2008 roku.
  1. Zmiana z dnia 21 października 2008 roku.
  2. Zmiana z dnia 11 lutego 2009 roku.
  3. Zmiana z dnia 27 marca 2009 roku.
  4. Zmiana z dnia 10 czerwca 2009 roku.
  5. Zmiana z dnia 4 grudnia 2009 roku.
  6. Zmiana z dnia 11 listopada 2011 roku.
  7. Zmiana z dnia 19 września 2013 roku.
  8. Zmiana z dnia 18 marca 2015 roku.
  9. Zmiana z dnia 2 grudnia 2015 roku.
  10. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim z dnia 1 października 2008 roku (tekst ujednolicony)
  11. Zmiana z dnia 30 listopada 2017 roku

Metryczka

Data publikacji 22.12.2017
Data modyfikacji 22.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Panasiuk
Osoba udostępniająca informację:
Anna Panasiuk KPP w Bielsku Podlaskim
Osoba modyfikująca informację:
Anna Panasiuk
do góry