Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim

Aktem prawnym regulującym sposoby przyjmowania i załatwiania spraw jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowań administracyjnego (Dz. U. z 1960r., Nr 30. poz. 168 z póź. zm.). oraz Instrukcja kancelaryjna stanowiąca  załącznik do Decyzji Nr 1/2012 z dnia 04 stycznia 2012 roku w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku. - instrukcja kancelaryjna

 

 
Informacja dotycząca sposobu złożenia skargi/wniosku w Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim
 

Skargi/wnioski można składać:

 • listownie na adres:          KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BIELSKU PODLASKIM
                                                ul. Mikołaja Kopernika 7
                                                17-100 Bielsk Podlaski

   
 • osobiście – do Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, codziennie - przez całą dobę
 • faksem – na numer: +48 85 831 03 15
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kpp@bielsk-podl.bk.policja.gov.pl
 
Skargi i wnioski przyjmowane i załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Wpływające pisma rejestrowane są w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji i dekretowane przez niego na poszczególne komórki organizacyjne, właściwe do załatwienia danej sprawy. Następnie pisma powyższe są dekretowane przez naczelników bądź kierowników komórek i przekazywane merytorycznym pracownikom, celem ich załatwienia i udzielenia odpowiedzi.
 
Kontakt z pracownikami oraz bliższe informacje można uzyskać telefonując do sekretariatu Komendanta Policji pod numer tel. 85 831-03-17.
 
W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
 w każdy poniedziałek w godz. 1500 - 1700.
 • Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim - tel.(0-85) 831-03-13
 • Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bielsku Podlaskim - tel. (0-85) 831-03-14

W sprawach skarg i wniosków przyjmują w KWP w Białymsotku:

 • Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku lub jego zastępcy przyjmują interesantów w każdy poniedziałek w godz. 1500 1700 oraz funkcjonariusze Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku codziennie w godzinach 800 – 1530.
 
 
 
W sytuacjach szczególnych, gdy nie ma funkcjonariuszy Policji o zaistniałych zdarzeniach proszę informować służby dyżurne:
 
Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim
tel. całodobowo (0-85) 831-03-12
tel. alarmowy 997
tel. komórkowy 112
 

Metryczka

Data publikacji 22.09.2016
Data modyfikacji 22.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Panasiuk
Osoba udostępniająca informację:
Anna Panasiuk KPP w Bielsku Podlaskim
Osoba modyfikująca informację:
Anna Panasiuk
do góry