Ciężary publiczne

Projekt planu dochodów budżetowych na 2015 rok

Plan dochodów budżetu państwa na 2015 rok przedstawia się następująco :

Komenda Wojewódzka Policji

Opłaty za licencje pracownika ochrony

30.000

Wpływy z różnych opłat ( np.za depozyt broni, pilotaż, kserokopie dokumentów )

27.000

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ( czynsze)

24.000

Wpływy z usług ( np. opłaty za konwoje, naprawy sprzętu transportowego, usługi kryminalistyczne, usługi transportowe-wynajem autokarów )

79.000

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

18.000

Odsetki

6.000

Wpływy z różnych dochodów (np. kary umowne z tyt. niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, szkody  )

153.000

razem

337.000

 

 

Komendy Powiatowe ( Miejskie ) Policji

Opłaty za licencje pracownika ochrony

0

Wpływy z różnych opłat ( np.za depozyt broni, pilotaż, kserokopie dokumentów )

280.000

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ( czynsze)

60.000

Wpływy z usług ( np. opłaty za konwoje, naprawy sprzętu transportowego, usługi kryminalistyczne, usługi transportowe-wynajem autokarów )

0

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

17.000

Odsetki

0

Wpływy z różnych dochodów (np. kary umowne z tyt. niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, szkody  )

103.000

razem

460.000

Metryczka

Data publikacji 22.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim
Osoba udostępniająca informację:
Anna Panasiuk KPP Bielsk Podlaski
do góry